Ha arribat l’hora d’utilitzar un sistema objectiu de qualificació de la responsabilitat de les inversions. La societat està demanant des de fa anys un mètode per a promoure les finances responsables. El sistema de certificació posat en marxa a través de l’Agència Aequum ESG ha nascut amb aquest objectiu, generant un sistema per certificar petites i mitjanes empreses, que les acompanyi en els seus esforços de responsabilitat i sostenibilitat, i que els ofereixi una acreditació amb els requisits ambientals, socials i de govern davant l’administració en el seu exercici de licitació pública, així com també com a eina de comunicació per millorar les condicions en l’obtenció d’inversió i crèdit. 

El sistema ESG va néixer amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides per proporcionar un marc en el qual els propietaris de capital poguessin influir en el comportament de les empreses en relació amb la sostenibilitat. Aquest nou sistema ESG vol donar resposta a la necessitat d’una inversió responsable, i sorgeix dels diversos desenvolupaments de les darreres dècades compresos sota el paraigua de les inversions socialment responsables, que culminen el 2016 en els Principis de Responsabilitat en la Inversió (PRI). Els Principis de Responsabilitat en la Inversió, sorgeixen de la col·laboració d’una xarxa internacional d’inversors per posar en pràctica sis principis. El seu objectiu és comprendre les implicacions de la sostenibilitat per als inversors i donar suport a la incorporació d’aquests temes a les seves pràctiques de presa de decisions i d’inversió. A l’agost del 2017, més de 1.750 inversors institucionals de més de 50 països que gestionen aproximadament 70 bilions de dòlars ja estaven inscrits als PRI.

Els Principis, que contribueixen al desenvolupament d’un sistema financer global més sostenible, són els següents:

1. Incorporar els temes d’ESG als processos d’anàlisi i presa de decisions d’inversions.

2. Ser propietaris actius i incorporar les temàtiques d’ESG a les polítiques i pràctiques de propietat.

3. Cercar la divulgació adequada sobre les temàtiques d’ESG per part de les entitats en què invertim.

4. Promoure l’acceptació i la implementació dels PRI dins del sector de les inversions.

5. Treballar junts per millorar l’efectivitat en l’aplicació dels PRI.

6. Informar sobre les nostres activitats i progressar cap a l’aplicació dels PRI.

El marc ESG està assolint protagonisme ràpidament en l’escenari global com a eina per encarar els reptes de la sostenibilitat. El fet que la iniciativa sorgeixi dels grans inversors institucionals, farà que les primeres empreses a les que es sol·licitarà incorporar el marc ESG en el seu sistema d’avaluació seran les que acostumen a ser susceptibles de ser objecte de la inversió de grans inversors institucionals, això és, grans empreses.

Si es pretén que la petita i mitjana empresa no es quedi enrere en aquesta tendència modernitzadora envers la sostenibilitat cal un esforç per transferir aquests incentius a aquest sector de l’economia. Les PIME són el motor de l’economia, generant amb el 70% de l’ocupació i el 60% de la creació de valor. El sistema de certificació Aequum ESG ofereix una eina a les PIME per impulsar-se en aquesta direcció modernitzora.