El 10 de desembre de 2019 EKONA, NOVACT i Coodin vam presentar públicament la certificació ESG a Catalunya: motor de canvi econòmic.

Donat que el nostre certificat vol contribuir a transformar i donar impuls a l’economia catalana cap a l’ocupació justa, el govern democràtic, l’ús comunitari de la propietat i les finances locals en un context on la mateixa Comissió Europea ha apostat per crear una estratègia sobre finances sostenibles, es va voler plantejar amb la participació de diferents departaments de l’administració pública, així com sectors i agents del territori implicats.

Aquest projecte s’ha desenvolupat gràcies a l’impuls de la convocatòria de Projectes Singulars del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Agència ESG
C/Pallars 85 2-3
08018 Barcelona

info@esgaequum.com

Impulsat per

Promou

Amb el finançament de