Fins ara els executius de les empreses han seguit amb certa proximitat als seus proveïdors de primer nivell, però molts desconeixen encara l’abast total de la seva cadena de subministrament global. Des de finals de febrer d’enguany alguns analistes internacionals (Bloomberg, Financial Times, Barron’s, etc.) van advertir que les cadenes de subministrament globals es podrien veure afectades seriosament pels efectes del coronavirus. De fet, a mitjan març les cadenes de subministrament a la Xina i Itàlia ja estaven interrompudes, la qual cosa està obligant les empreses a comprendre millor les dependències de les seves cadenes de subministrament i, en general, a millorar la gestió de la cadena de subministrament en el futur.

Segons les dades que subministra Sustainanalytics, més del 75% de les pràctiques de les empreses són ineficients en aquests moments a nivell internacional en la gestió de la cadena de subministrament. Solament les empreses de serveis de telecomunicació s’acosten al 22% de gestió de la seva cadena de subministrament eficient, mentre que les de tecnologia de la informació es queden en un reduït 12%, quedant els sectors dels productes bàsics de consum, dels productes industrials i de la resta de productes a l’entorn del 20% d’eficiència cadascun.

Això col·loca a les empreses en una posició molt delicada davant la crisi actual, i davant les potencials crisis futures que puguin incidir en les fràgils cadenes de subministrament global. Resulta evident que les decisions estratègiques de les empreses al més alt nivell i l’establiment d’objectius de rendiment realistes seran clau en les pròximes setmanes i mesos per a enfrontar la crisi en relació amb les cadenes de subministrament i la seva eficiència. Però si no s’utilitzen eines com el ESG per a comprometre a tota l’extensió de la cadena de subministrament de les empreses, la recuperació de l’activitat no sols serà més lenta sinó molt més arriscada en termes de rendibilitat econòmica, però també i fonamentalment, d’utilitat social.

Davant una situació crítica provocada per la pandèmia, en la qual les societats de diferents llocs del món estan sofrint penalitats sanitàries, econòmiques, socials i psicològiques sense precedents en les seves vides; en la qual s’està revelant la importància de la solidesa de les cadenes de subministrament d’una sèrie de béns i serveis bàsics; i en la qual les garanties dels estats per a mantenir els serveis essencials ben proveïts s’està demostrant clau, un ús d’ingents esforços d’estímul econòmic futur sense un major marge de responsabilitat social objectivament mesurada que el que s’ha desenvolupat fins al moment, no seria entès per la població. Això podria provocar intenses turbulències socials vinculades a la pèrdua de legitimitat de la institucionalitat (pública i privada) dels països i les regions econòmiques, com la UE.


Els sectors que més s’estan tensionant durant la crisi, els relacionats amb: el teletreball, els productes sanitaris, les emergències, l’alimentació, etc. hauran de continuar desenvolupant-se incloent obligatòriament entre els seus objectius estratègics de curt termini el seguiment i la millora de la responsabilitat de les seves cadenes de subministrament a través de sistemes de certificació ESG amb àmplia legitimitat social. Com ja estem comprovant amb la nostra experiència actual i com reflecteixen les dades de Sustainanalytics, el sector dels productes bàsics és el que es troba en millor disposició davant els riscos relacionats amb aquesta crisi (el 58% de les empreses de béns de consum bàsic té un sistema eficaç de gestió de seguretat i salut), i aquest fet hauria de marcar el camí de les seves decisions estratègiques.

Sembla que el futur immediat, i el contracte social que resulti d’aquesta crisi, haurà d’assentar-se sobre les bases sòlides que pot proporcionar un sistema de seguiment de l’impacte dels actors econòmics que tingui en consideració l’avaluació objectiva, la traçabilitat, el rigor, la valoració de les externalitats positives, i l’operativitat i l’eficiència de les seves cadenes de subministrament en tota la seva extensió.