ESG Aequum neix per donar resposta a la necessitat d’un model de finançament responsable

Història ESG

El paisatge de la inversió responsable està canviant. El terme inversió amb criteris ambiental, social i de governança (ESG) forma ja part del vocabulari habitual dels inversors públics i privats.

En l’actualitat el mercat de les inversions responsables a nivell global té una mida de diversos bilions d’euros, i assoleix creixements anuals de dos dígits. Les inversions responsables constitueixen doncs una força creixent en l’economia mundial.

Mentre que abans la inversió responsable se centrava en l’exclusió de certs tipus d’inversions, ara té en compte factors positius a l’hora de decidir com i on invertir. De fet, el sector es troba en un punt d’inflexió, i els filtratges basats en exclusions i normes estan sent substituïts per altres estratègies més avançades com la integració ESG.

La importància creixent d’aquest nou sistema es fa palesa a molts nivells institucionals, com el de la Unió Europea, que recentment ha elaborat el Pla d’Acció per a les Finances Sostenibles, que servirà de base per integrar els criteris ESG en l’avaluació dels riscos de les inversions. És probable que això ens porti a un procés d’homogeneïtzació i legislació dels criteris de responsabilitat als nivells europeu i extracomunitari. El Certificat ESG d’Aequum garanteix que la nostra economia estarà preparada per aquest repte i tindrà veu en aquest procés.

L’impuls

— Una resposta a una necessitat creixent

Ekona va decidir, conjuntament amb Novact i Coodin, impulsar la creació del sistema de Certificació ESG. El projecte responia a la necessitat de desenvolupar noves eines i mecanismes financers que facilitin que els inversors amb consciència trobessin amb major facilitat aquells nínxols de l’economia existent amb comportament responsable, així com l’impuls de nous ecosistemes empresarials que neixin directament impulsats pel nou model ESG.

Membres

— Una missió comuna

Ekona, Novact i Coodin formen part de l’Agència ESG Aequum. Els tres comparteixen la missió de contribuir a canalitzar recursos cap a aquelles empreses i entitats que s’enfrontin als reptes de la desigualtat, la crisi ambiental i la democratització de l’economia.

Agència ESG
C/Pallars 85 2-3
08018 Barcelona

info@esgaequum.com

Impulsat per

Promou

Amb el finançament de